به نام خدا
منشور اخلاقي
مسؤولين و کارکنان گروه طاق شيب

ما کارکنان و مسؤولين گروه طاق شيب معتقديم که خدمات ما تاثير بسزايي در امور اجتماعي کشورمان خواهد داشت ، لذا موارد زير را سرلوحه کار خود قرارخواهيم داد:
الف- مامتعهد مي شويم در تمامي امور، صداقت پيشه کرده و راستگويي را سرمشق کارهاي خود قرار دهيم.
ب- ما معتقديم که با تلاش و کوشش شبانه روزي و بهره گيري از دانش و تکنولوژي روز مي توان محيطي امن و آرامش بخش را به خانواده ها تقديم کرد و در اين راه از هيچ کوششي فروگذار نخواهيم کرد.
ج- مامي کوشيم با برآورده کردن نيازها و توقعات هموطنان و آگاهي دادن به آنها، سطح کيفي زندگي را در جامعه افزايش دهيم.
د- خدمات ما موجب ارتقاء صنعت و اقتصاد کشور و در نتیجه بهبود زندگی مردم و سلامت رواني و جسماني آنها است.
ه- ما تلاش مي کنيم مسؤوليت اجتماعي خود را با به کارگيري نيروهاي متخصص و استفاده از انديشه هاي نو در برابر جامعه امروز و نسلهاي آينده به انجام برسانيم.
و- از آنجا که هرگونه پيشرفتي در گرو رضايت مشتريان است ، به دنبال جلب اعتماد و خشنودي پايدار مشتريان بوده و امانت دار اسرار مراجعه کنندگان و شرکتهاي همکار خود خواهيم بود.
• کارکنان شرکتها به عنوان ارزشمند ترين منابع آنها محسوب مي گردند، لذا مسؤولين گروه طاق شيب در قبال کارکنان به موارد ذيل پايبند مي باشند:
الف- در ارتقاء روابط، ايجاد صميميت ، رعايت اصول اخلاقي و حسن رفتار بين کارکنان و مسؤولين کوشا خواهيم بود.
ب- در جهت افزايش آموخته ها و پرورش مهارتهاي کارکنان گام برخواهيم داشت.
ج- از هيچ تلاشي جهت بهبود فضاي مادي و معنوي شرکتها، ايجاد آرامش و فراهم نمودن امکانات رفاهي درحد توان دريغ نخواهيم کرد.
د- در هر لحظه پذيراي انتقادات و پيشنهادات کارکنان درامور شرکتها خواهيم بود.
• از آنجا که پيشرفت و موفقيت هر مجموعه اي در عرصه هاي مختلف باعث پيشرفت و موفقيت متقابل کارکنان آن خواهد شد، لذا کارکنان گروه طاق شيب به موارد ذيل معتقد هستند:
الف- در رعايت نظم وانضباط در کارو حضور به موقع و موثر در محل کار کوشا بوده و از هيچ کوششي در جهت رعايت اصول اخلاقي ، صداقت و احترام دريغ نخواهيم نمود.
ب- در مقابل وظايف محوله احساس مسؤوليت نموده و با تمرکز و سخت کوشي در اين گروه به کار خواهيم پرداخت.
ج- با مديريت زمان و سرمايه وکوشش در حفظ منابع شرکتها، مسؤولين را در اداره هرچه موثر تر امور ياري خواهيم داد.

افراد آنلاین = 1
بازدید امروز = 42
بازدید کل = 216380