12345678910...آخرین
نام کتابنویسندهتاریخ چاپناشر
تقاطعهای همسطح شهری مبانی فنیمعاونت امور فنی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله1385/چاپ دوم انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موافقت نامه،پیوستها ،شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمانهای مهندسی تامین کالا وتجهیزاتمهندسان مشاور آوند طرح(تهیه کننده متن) شرکت مهندسی دریاپالا (برگردان انگلیسی) دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله (دفتر مسئول)1385/چاپ دوم انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شبکه ارتباطی در طراحی شهریدکتر فریدون قریب1385/چاپ چهارم انتشارات دانشگاه تهران
تقاطعهای همسطح شهری توصیه ها ومعیارهای فنیمعاونت امور فنی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله1385/چاپ دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تقاطعهای همسطح شهری سوابق مطالعاتمعاونت امور فنی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله1385/چاپ دوم انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی (جلد اول)معاونت امور فنی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله1385/چاپ دوم انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی (جلد دوم)معاونت امور فنی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله1385/چاپ دوم انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی (جلد سوم)معاونت امور فنی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله1385/چاپ اول/ ويرايش دوم انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مرمت شهریسید محسن حبیبی ملیحه مقصودی1384/چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران
طراحی اقلیمینگارش : دانلد واتسون ترجمه : وحید قبادیان، محمد فیض مهدوی1385/چاپ هشتم انتشارات دانشگاه تهران
تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهریدکتر محمد مهدی عزیزی1383/چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران
آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیطتالیف : جان لنگ ترجمه : دکتر علیرضا عینی فر1383/چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاههاوزارت کار و امور اجتماعی_ _
راهنمای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پروژه های عمرانیدکتر سید مسعود نصر آزادانی دکتر فریدون رضایی مهندس علیرضا معصومی کلاتی مهندس سیامک رزاقی1388/چاپ اول انتشارات به آوران
چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاهمهرداد لاهوتی سعید نعمتی1388/چاپ اول انتشارات فدک ایساتیس
صفحات پای ستون (کف ستونها) طرح،محاسبه،اجرا(از سری کتابهای جدولهای ساختمانی/2)تالیف: پروفسور ولفرام - لوزه ترجمه: مهندس پرویز پارسی راد1384/چاپ اول انتشارات فدک ایساتیس
راهنمای انبوه سازی مسکنحمید احمدی جوقی1383 سازمان ملی زمین و مسکن
تعمیر سازه های بتنی(مصالح وروشها)دکتر پرویز قدوسی1380/چاپ اول انتشارات شهر و سازه
راهنمای SKetchUP__ _
راهنمای شهرک سازی(جلد اول)مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری-معاونت پژوهشی و آموزشی1387 مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
آنچه صنعتگران بتن کار باید بدانندتدوین و ترجمه: مهندس مصطفی احمدوند، فرید غفاری مقدم، آریا احمدوند1387/چاپ اول انتشارات مرکز تحقیقات بتن متب
300پرسش و پاسخ در زمینه تکنولوژی بتنتدوین و تالیف: مهندس مصطفی احمدوند1388/چاپ اول انتشارات مرکز تحقیقات بتن متب
مدیریت بودجهمترجم: دکتر محمد مهدی اسکونژاد1384/چاپ اول انتشارات آدینه
مدیریت تغییرمترجم: دکتر محمد مهدی اسکونژاد1385/چاپ اول انتشارات آدینه
مدیریت زمانمترجم : محمدرضا فرشید نژاد1385/چاپ اول انتشارات آدینه
مدیریت ارتباط با مدیران بالا دستمترجم : محمدرضا فرشید نژاد1384/چاپ اول انتشارات آدینه
کار تیمیمترجم : محمدرضا فرشید نژاد1385/چاپ اول انتشارات آدینه
ارزشیابی آموزشیمترجم : محمدرضا فرشید نژاد1384/چاپ اول انتشارات آدینه
مدیریت ارزشیابیمترجم : محمدرضا فرشید نژاد1385/چاپ اول انتشارات آدینه
کیفیتمترجم : محمدرضا فرشید نژاد1385/چاپ اول انتشارات آدینه
12345678910...آخرین

افراد آنلاین = 2
بازدید امروز = 3
بازدید کل = 219139