پیگیری وضعیت نقشه
ردیفنام و مالکزیر بنای کلوضعیت نقشه
1فرنگیس جمشیدی منفرد-شهرک چمن412.9 تحویل گردید
2علی منصوریان- شهرک هوانیروز336 تحویل گردید
3غلام رضا مرادی- خ منزه232 تحویل گردید
4محمد نعیم حسام الدینی-بلوار وحدت1350 تحویل گردید
5مسکن مهر-قطعه 1179+1180 شهرک تلاش1640.34 تحویل گردید
6مسکن مهر-قطعه 1181+1182 شهرک تلاش1636.56 تحویل گردید
7مسکن مهر-قطعه 1187-1183 شهرک تلاش896.94 تحویل گردید
8مسکن مهر-قطعه 1194-1192 شهرک تلاش896.94 تحویل گردید
9مسکن مهر-قطعه 1104-1102 شهرک تلاش896.94 تحویل گردید
10مسکن مهر-قطعه 1036-1034 شهرک تلاش896.94 تحویل گردید
11مسکن مهر-قطعه 1089-1086 شهرک تلاش896.94 تحویل گردید
12مسکن مهر-قطعه 1133-1132 شهرک تلاش998.1 تحویل گردید
13مسکن مهر-قطعه 1081-1079 شهرک تلاش998.1 تحویل گردید
14مسکن مهر-قطعه 1042-1041 شهرک تلاش998.1 تحویل گردید
15مسکن مهر-قطعه 1138-1137 شهرک تلاش863.1 تحویل گردید
16مسکن مهر-قطعه 109 شهرک تلاش736.26 تحویل گردید
17مسکن مهر-قطعه 1096 شهرک تلاش748.95 تحویل گردید
18مسکن مهر-قطعه 1105 شهرک تلاش762.24 تحویل گردید
19مسکن مهر-قطعه 1078 شهرک تلاش1057.02 تحویل گردید
20مسکن مهر-قطعه 1091 شهرک تلاش734.88 تحویل گردید
21صدیقه خردمند-اسلام آباد522 تحویل گردید
22امین و حمید رضا شیریان-خ شهیدجعفری3008 تحویل گردید
23میثم آهنج-شهرک متخصصین610 تحویل گردید
24دکتر محمودی745.8 تحویل گردید
25عزیز عباسی-خ جوانشیر242 تحویل گردید
26مطلب رضایی-خ شریغتی215 تحویل گردید
27کیومرث درویش - بلوار مصطفی امامی1414.89 تحویل گردید
28آقای صالحی- پاوه1022.5268 تحویل گردید
29آقای ستاری-شهرک صنعتی کرمانشاه2535 تحویل گردید
30مسکن مهر ملایر6618 تحویل گردید
31محمد وحید سالمی-خ کسری864 تحویل گردید
32فرید سالمی- خ کسری78 تحویل گردید
33حمید رضا شیریان-کسری4482 تحویل گردید
34فرزان نمامی-خیابان فرهنگیان1073.5 تحویل گردید
35دکترعلی اصغر نادری-بلوار طاق بستان1454 تحویل گردید
36پیمان یادگاری/مشترک با دفتر کاشانه795 تحویل گردید
37شاه محمدی/ مشترک با دفتر آفرین720 تحویل گردید
38آقای مجتبی نجفی-خ مصطفی امامی1540.6 تحویل گردید
39گمار/مشترک با دفتر سام547 تحویل گردید
40لطفی/ مشترک با دفتر سام856 تحویل گردید
41کرمی/مشترک با دفتر سراسازه1059.6 تحویل گردید
42صغری یوسفی-خ منزه228 تحویل گردید
43رضا کرانی-خ کسری4020 تحویل گردید
44فردین فرد 1-پردیس600 تحویل گردید
45فردین فرد 2-پردیس600 تحویل گردید
46فردین فرد 3600 تحویل گردید
47ابراهیم فرازمند-22بهمن1300 تحویل گردید
48برهان رستمی - مشترک با دفتر کاشانه-خ وحدت1562.4 تحویل گردید
49محمدپاکراه-کسری1001 تحویل گردید
50حمیدرضاشیریان-کسری1586 در دست اقدام
51مظفرحسینی نسب-شهرک بهداری360 تحویل گردید
52ابراهیم رضایی-فرهنگیان فاز 12506 تحویل گردید
53محمد بارانیان - مشترک با دفتر اساس-خ شریعتی742.5 تحویل گردید
54عبدالعلی زند شایسته - مشترک با دفتر ازپرسا-میدان مرکزی3323.7 تحویل گردید
55محمد زیوری - مشترک با دفتر ازپرسا-بلوار وحدت2632.4 تحویل گردید
56سالار مصطفایی-خ سنجابی520.75 تحویل گردید
57محمدباقرهمتی - مشترک با دفتر زیگورات-الهیه777 تحویل گردید
58محسن مودتی - مشترک با دفتر زیگورات-میدان مرکزی1818 تحویل گردید
59چنگیز امیری-خ کاشانی775.56 تحویل گردید
60علی آقا اکبری - مشترک با دفتر کاشانه-پردیس240 تحویل گردید
61بهزادپوریا-شهرک ظفر955 تحویل گردید
62محسن حیدری - مشترک با دفتر ازپرسا - سی متری اول1072 تحویل گردید
63عزیزاله شلانی- خ فرهنگیان867.3 تحویل گردید
64نوراله نجفی سهامی-الهیه692 تحویل گردید
65سیداصغر حسینی - مشترک با دفتر سام-خ سراب2874 تحویل گردید
66مهدی نجفی- شهرک صنعتی فرامان5404 در دست اقدام
67شهسوار صفری - مشترک با دفتر ابنیه گستر-خیابان فردوسی1120 تحویل گردید
68مهدی فتحی - مشترک با دفتر ابنیه گستر- شهرک صدرا600.78 تحویل گردید
69قنبرعلی امامی -مشترک با دفتر ابنیه گستر- معلم942.2 تحویل گردید
70صفات اله خسروی آجل- خ خیام996.1 تحویل گردید
71امیر محمد آزادی - مشترک با دفترمهراز-شهرک پردیس789.34 تحویل گردید
72علی رضا ریزوندی - مشترک با دفترمهراز-الهیه1180 تحویل گردید
73کرم رضانقدی پور - مشترک با دفترمهراز-فرهنگیان فاز2809 تحویل گردید
74عباس شهبازی - مشترک با دفتر سام-خ خیام2235.6 تحویل گردید
75جهانبخش شکری - مشترک با دفتر سام-کسری3997.65 تحویل گردید
76حسین ملکی فر-مشترک با دفتر آیرو-خ گلریزان1125 تحویل گردید
77مراد علائی فر-مشترک بادفترآران- بلوار گلریزان- در دست اقدام
78عبدالخلیل صابری- خ بهزیستی807 تحویل گردید
79عبداله پورشفیع- شهرک زیبا شهر846/69 تحویل گردید
80فریدون غلامی-مشترک با دفتر مهراز927 تحویل گردید
81عباسعلی حسین پور-مشترک با دفتر آب و خاک - فرهنگیان فاز 2747/50 تحویل گردید
82بهنام چقامیرزا-مشترک بادفتر پیکر- گذرنامه- در دست اقدام
83مهرانگیز امامی-مشترک با دفتر آیین-الهیه1957 تحویل گردید
84فرهاد حیاتی-مشترک با دفتر آرین-فرهنگیان فاز2738 تحویل گردید
85مجید بهرامی خواه وشرکا-مشترک بادفتر آیین-22بهمن739 تحویل گردید
86شربت همافر-مشترک بادفتر زیگورات-خیابان مسیر نفت559 تحویل گردید
87زلیخا ترک-جانبازان738 تحویل گردید
88پیام شرفایی-الهیه1260 تحویل گردید
89محمد علی جلیلی-مشترک با دفتر آیین-خیابان کاشانی642 تحویل گردید
90پروانه نظری خویشخانی-مشترک با دفتر ازپرسا-میدان مرکزی694/50 در دست اقدام
91علیجان دایی چین-فرهنگیان فاز 1- در دست اقدام
92کامران الفتی-مشترک با دفتر پیکر-خیابان برق- در دست اقدام
93علیرضا مرتضایی سنجابی-خیابان برق1019/7 تحویل گردید
94محمد حسین انسانی مهر-مشترک با دفتر پرشین-22بهمن- در دست اقدام
95حمید رضا صحرا نورد-مشترک با دفتر طراحان منشور سرخ-شهرک دانش- در دست اقدام
     افراد آنلاین = 1
بازدید امروز = 13
بازدید کل = 219149